TÁBORY

Termín našeho tábora je každoročně prvních 14 dnů letních prázdnin. Tábor je určen pro děti od 7 do 16 let. Děti jsou rozdělené do oddílů podle věku. Věku odpovídá i náročnost her a délky výletů podnikaných pěšky nebo na kole. Každý oddíl má vedoucího a praktikanty.
Vedoucí mají dlouhou praxi ve vedení táborů, praktikanti jsou odchovanci
našich táborů. Samozřejmostí na táboře je zdravotník vyškolený Českým červeným křížem.
Na každý ročník připravujeme novou celotáborovou hru, v jejímž duchu se odehrává většina táborového života.
Na táboře chodíme do lesa, ti nejmenší si staví svoje domečky z větviček a
mechu, ti starší vyrábí nástroje a věci z přírodních materiálů. Podle
tématu celotáborové hry např: lodičky z kůry, luky a šípy, oštěpy; ale
také třeba jen pruty na opékání buřtů.
Koupat se chodíme na koupaliště v Chýnově, případně do některého z blízkých
rybníků.
Hřiště na fotbal, volejbal a na vybíjenou jsou hned nad táborem na louce.
Spíme ve dvoulůžkových stanech s podsadou vybavených postelí s molitanovou matrací, s dřevěnou podlážkou na zemi, poličkou. Na posteli je deka a polštářek, přihlášeným dětem nabízíme k zapůjčení i spacák, případně
karimatku (na posezení na mokré louce apod.) Svoje věci mají děti uložené
v kufru pod postelí.
Na cyklistické výlety je potřeba, aby každé dítě mělo helmu a kolo s přehazovačkou v dobrém technickém stavu. Kola jsou uložena ve stanu k tomu určenému, jsou tedy chráněna proti nepřízni počasí. Pokud dítě kolo nebo helmu nemá, nabízíme po předchozí domluvě možnost zapůjčení obojího.
Pro zajištění dobré viditelnosti pelotonu dětí na silnicích mají všichni půjčené
povlaky na helmy a vedoucí mají trikoty ve stejné barvě.
Stravu na táboře zajišťujeme sami 5x denně, děti se podílejí na její přípravě a na úklidu kuchyně. Jídlo na táboře vaří zkušený kuchař, máme teplé obědy a večeře. Kromě snídaně je odpolední svačina a druhá večeře. Celodenně (i celonočně) je k dispozici čaj a šťáva. Pitnou vodu máme z vodovodního řadu obce Mašovice. 
Na tábor i z tábora jezdíme autobusem s vlekem na kola. Po předchozí
domluvě je možné dopravit děti na tábor individuálně.