Historie VENANGO

První tábor Venango se konal v roce 1994 a v roce 2024 slavíme 30 let trvání našeho spolku a pořádáme 31. letní tábor.

Počátky VENANGA spadají do roku 1987, kdy se uskutečnil první tábor v Bradáčově, tehdy ještě pod hlavičkou ROH, organizovaný tehdejším Výzkumným Ústavem Telekomunikací v Praze 10. Po roce 1993 se vedení tohoto podniku rozhodlo dětské tábory zrušit a tak se parta vedoucích kolem Jirky a Pavla rozhodla, že bude v táborech pokračovat na vlastní pěst. Po velkých problémech se jim během pár měsíců podařilo sehnat pěkné místo a základní materiální vybavení. A tak mohly děti na sklonku července 1994 přijet na letní tábor, organizovaný již samotným VENANGEM.

Další tábor (v roce 1995) se málem nekonal, protože dva měsíce před začátkem bylo nutné hledat nové umístění. Z krásného tábořiště u lomu na Pacovské hoře se celý tábor, teď už s velkými vojenskými stany, přestěhoval na louku pana Šindeláře v Chotčinách. Díky pomoci místního starosty se další tábor, v roce 1996, už definitivně konal na louce ve výkroji lesa 1,5 km za Mašovicemi, kde má stálou táborovou základnu.

Veškeré táborové vybavení bylo v době mimo sezonu skladováno v pronajatých prostorách ve škole v Chotčinách. Majetku přibývalo a pronajaté prostory přestaly být dostatečné. A pak se naskytla možnost zakoupení pozemku v Mašovicích ... Začalo se se stavbou Ranče, jako zázemí pro uskladnění táborového vybavení.